510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS) 1592 - 1835


Rubriek: 1.5 Statie der Augustijnen Nijmegen (stad)
Serie: 1207-1213 Doop- en trouwboeken, 1674 - 1811, 9 deel
Archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1209
Beschrijving doop- en trouwinschrijvingen
Periode 1710 - 1721 apr, 1726 - 1744 feb
Bereik en inhoud
Dit register is bijgehouden door pater De Lonchin en anderen. Het bevat ook namen van bekeerlingen 1714. De doopinschrijvingen zijn aangevuld met een onvolledig afschrift van inv.nr. 1210.
Vorm 1 deel