1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen 1958 - 1969


Rubriek: 1.2.1.5.1.2.1 Onroerende goederen
Serie: 2392-2395 Stukken betreffende de ruiling van grond, 1959 - 1967, 4 omslag
Archief 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Inventarisnummer 2392
Beschrijving Met de N.V. Steenfabrieken v/h Firma Robert Janssen in verband met de aanleg van militaire werken, waarbij het Polderdistrict afstaat een gedeelte van de voormalige Langstraat, kadastraal bekend als gemeente Ooij sectie A nrs. 460, 847 en 852, en ontvangt een gedeelte van de omgelegde Langstraat, kadastraal bekend als nrs. 788, 851 en 853; met een kaartje
Periode 1959
Vorm 1 omslag