960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Serie: 236-245 Protocol van depôt aangaande de ter griffie gedeponeerde duplo's van repertoires der notarissen in het arrondissement Nijmegen; geparafeerd door de president van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1824 - 1825, 1827 - 1838, 10 deel
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 245
Beschrijving 1837, februari 9 - 1838, februari 28
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 deel