232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


Rubriek: 1.3.1.1.5 Ambten Over- en Nederbetuwe
604-606 Stukken betreffende de peinding aan de goederen van Balthasar van Bemmel in het kerspel van Zetten in het ambt Overbetuwe op verzoek van de provisoren van de Sint-Michielsbroederschap te Nijmegen, alsmede de verkoop ervan aan Berndt Buijnck, 1579 - 1580, 3 charter
Archief 232 Oud Burgeren Gasthuis
Inventarisnummer 604
Beschrijving Akte waarbij voor ambtman en richter en gerichtslieden in het amt Overbetuwe, Berndt Buijnck overgeeft en opgedraagt aan Jeliss van Mekeren als gevolmachtigde van de provisoren van de Sint-Michielsbroederschap te Nijmegen, het verwin en de verwinbrief die hij heeft op erf en goed dat Balthasar van Bemmel heeft in het kerspel van Zetten in het ambt Overbetuwe
Periode 1579 okt 22
Bereik en inhoud Bezegeld door de ambtman en richter Kaerll van Lijnden en de gerichtslieden Arndt Wolters en Gerit Kerckman [een van hun zegels ontbreekt].
Vorm 1 charter

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie