960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.2 Civiele rechtspraak
Serie: 127-154 'Extraordinaire minuten', zijnde beschikkingen op ter griffie ingekomen verzoeken betreffende civiele zaken voor de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1838, 28 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 138
Beschrijving 1822
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag