757 Gemeente Overasselt 1699 - 1980


Rubriek: 3.2.2.06.2.2 Bouw- en woningtoezicht
Serie: 2820-5400 Stukken betreffende verleende bouwvergunningen, 1907 - 1980 (1981), 2147 omslag; 1 deel
Voorwaarden voor raadplegingHet gehele archief is openbaar, vanaf het moment dat de archiefbescheiden zijn overgebracht naar het voor de bewaring van de op grond van Art. 5, eerste lid van de Archiefwet 1962 over te brengen archiefbescheiden van de gemeentelijke organen aangewezen gedeelte van de kluis in het souterrain van het gemeentehuis te Malden, en de overbrenging zelf formeel geregeld is. Een uitzondering moet echter gemaakt worden voor de inv.nrs. 13-31, 95-103 en 106, waarvan de materiële toestand deels zeer slecht is; voor raadpleging van deze bescheiden is toestemming van de gemeentesecretaris vereist.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 757 Gemeente Overasselt 1699 - 1980, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….
Fysieke kenmerken en technische vereistenDeels alleen op microfiche aanwezig. De materiële toestand van het archief is, met uitzondering van de inv.nrs. 13-31, 95-103 en 106, goed.