1090 Directeur van de Pedagogische Academie, voorheen Christelijke Kweekschool, en HAVO-top op de Klokkenberg te Nijmegen 1846 - 1983


Rubriek: 1.2.2.1 Leerlingenadministratie
Serie: 558-559 'Stamboeken', registers waarin naar volgorde van aankomst gegevens over leerlingen staan opgetekend met gegevens over hun latere lotgevallen; met achterin gegevens over onderwijzers, 1885 - 1944, 2 deel