Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Serie: 276-297 Protocol, houdende akten van afstand van boedels of aanvaarding onder beneficie van inventaris, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen en geparafeerd door de president van genoemde rechtbank., 1811 - 1838, 22 deel
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 287
Beschrijving 1828, december 29 - 1829, augustus 20
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 deel