907 Familie Van Koolwijk 1712 - 1969 (2000)


Rubriek: 1 Archief

1.2.1 Belangenbehartiger van particulieren en particuliere instellingen, onder meer als rentmeester van de heerlijkheden Doddendaal, Indoornik en Winssen
290-294 Registers van inkomsten en uitgaven van de vicariegoederen te Ewijk en Winssen, 1823 - 1950, 5 deel
Archief 907 Familie Van Koolwijk
Inventarisnummer 290
Periode 1823 - 1838
Vorm 1 deel