960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.1 Officier van Justitie te Nijmegen
Serie: 5-8 Missives van de procureur-generaal bij het keizerlijk gerechtshof te Brussel, ingekomen bij de keizerlijke procureur bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1814, 4 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 6
Beschrijving "Dossier Huntjens" , 1e deel: diverse stukken betreffende statie, klooster, kerkelijke zaken tussen 1800 en 1811; in map B, lade "Nijmegen voor 1862"
Periode 1798 - 1813
Bereik en inhoud Bened. Huntjes o.p., voor 1798 regens seminarie Roemond, vanaf ca. 1797 te Nijmegen, 1804 deken van Nijmegen, 1806 vic. gen.voor districten Nijmegen, Druten (Cuyck?), overl. 1813
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag