960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.1 Officier van Justitie te Nijmegen
Serie: 9-11 Missives van de procureur impérial-criminel van het departement van de Monden van de Rijn te 's-Hertogenbosch, ingekomen bij de keizerlijke procureur bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1813, 3 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 9
Beschrijving 1811, mei 28 - 1811, oktober 30
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag