960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.1 Officier van Justitie te Nijmegen
Serie: 9-11 Missives van de procureur impérial-criminel van het departement van de Monden van de Rijn te 's-Hertogenbosch, ingekomen bij de keizerlijke procureur bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1813, 3 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 10
Beschrijving Historisch overzicht 1292 - 1947 (enkele velletjes jaartallen). Gebouwen: aantekeningen, tekeningen, kranteartikelen e.d.. samen in stofmap "Broerenklooster I"
Periode 1292 - 1947
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag