960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.2 Civiele rechtspraak
Serie: 95-99 Stukken behorende bij verschillende civiele processen, gevoerd voor de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen; met bijlagen, 1811 - 1813, 5 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 97
Beschrijving Stukken behorende bij een civiel proces inzake geldvordering, ten overstaan van commissarissen van het voormalig burgemeesteren- en schepengericht te Nijmegen. Cornelis Schelkes ca Steven Oderkerken
Periode 1811
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag