232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


Rubriek: 1.3.1.1.5 Ambten Over- en Nederbetuwe
604-606 Stukken betreffende de peinding aan de goederen van Balthasar van Bemmel in het kerspel van Zetten in het ambt Overbetuwe op verzoek van de provisoren van de Sint-Michielsbroederschap te Nijmegen, alsmede de verkoop ervan aan Berndt Buijnck, 1579 - 1580, 3 charter
Archief 232 Oud Burgeren Gasthuis
Inventarisnummer 605
Beschrijving Akte waarbij voor ambtman en richter en gerichtslieden in het amt Overbetuwe de gezworen peinder Peter van Reet Jeliss van Mekeren peindt als gevolmachtigde van de Sint-Michielsbroederschap aan de goederen van Balthasar van Bemmel in het kerspel van Zetten wegens achterstallige betaling van een rente van 6 rijdergulden
Periode 1579 okt 22
Bereik en inhoud Bezegeld door de ambtman en richter Kaerll van Lijnden en de gerichtslieden Arndt Wolters en Gerit Kerckman [een van hun zegels ontbreekt].
Door beschadigingen aan rechter zijde enig tekstverlies
Vorm 1 charter

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie