280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land 1591 - 1995


Rubriek: 2 Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, 1798-1995
Serie: 260-274 Stukken betreffende de overdracht en het gebruik van eigendommen, z.j., 15 omslag
Archief 280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land
Inventarisnummer 269
Beschrijving Eigendomsbewijs, akte van ruiling Spreaheuvel, Ubbergen
Periode z.j
Vorm 1 omslag