280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land 1591 - 1995


Rubriek: 2 Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, 1798-1995
Serie: 260-274 Stukken betreffende de overdracht en het gebruik van eigendommen, z.j., 15 omslag
Geen informatie beschikbaar.