936 Burgerlijk Armbestuur Winssen 1815 - 1970


Rubriek: 1 Archief
Serie: 56-60 Stukken betreffende het ruilen en aan- en verkopen van onroerende goederen, alsmede het nemen van hypotheken, met hiaten, 1939 - 1967, 4 omslag; 1 stuk
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 936 Burgerlijk Armbestuur Winssen 1815 - 1970, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….