936 Burgerlijk Armbestuur Winssen 1815 - 1970


Rubriek: 1 Archief
Serie: 56-60 Stukken betreffende het ruilen en aan- en verkopen van onroerende goederen, alsmede het nemen van hypotheken, met hiaten, 1939 - 1967, 4 omslag; 1 stuk
Geen informatie beschikbaar.