1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen (1950) 1958 - 1969 (1973)


Rubriek: 1.2.2.1.3.2 Ontgrondingen
Serie: 2669-2678 Ontgrondingsvergunningen, verleend aan derden (niet steenfabrieken) door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel; met kaarten, 1953 - 1968, 10 omslag
Archief 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Inventarisnummer 2677
Beschrijving A.H.M. Jurgens, percelen gemeente Ooij sectie D nrs. 155 en 241 (ged.), met een kaart
Periode 1965 - 1966
Vorm 1 omslag