960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.3 Voluntaire rechtspraak
Serie: 155-167 Stukken behorende bij echtscheidingsprocessen, gevoerd voor de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1819 - 1837, 13 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 155
Beschrijving Echtscheidingspapieren van Mattheus Antonius Manders en Catharina Johanna Gerome
Periode 1819
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag