85 Gemeentepolitie Nijmegen (1911) 1943 - 1994


Rubriek: 2.2.1.1.2.1 De afdeling als geheel
Serie: 2870-5945 Registers van dag- en nachtrapporten van de afdeling Surveillance- en Bewakingsdienst. Met hiaten, 1944 - 1987, 625 deel; 1 omslag
Voorwaarden voor raadplegingHet archief bevat relatief veel stukken die privacygevoelig zijn. In overleg met de rechtsopvolger van de archiefvormer is besloten de openbaarheid van deze stukken, met een beroep op artikel 15 van de Archiefwet 1995, te beperken. Deze beperkingen zijn bepaald in de akte van overbrenging van het archief. De termijn van de beperkingen varieert van 30 jaar (voor stukken over personeel en personele verhoudingen) tot respectievelijk 60 jaar (voor dag- en nachtrapporten) en 75 jaar (voor processen-verbaal, geweldsrapporten en vreemdelingenregisters). De precieze termijn staat vermeld bij de desbetreffende beschrijvingen. Inzage door derden is tot die tijd slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 85 Gemeentepolitie Nijmegen (1911) 1943 - 1994, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….