280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land 1591 - 1995


Rubriek: 2 Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, 1798-1995
Serie: 207-235 Correspondentie kerkvoogdij, 1946 - 1974, 29 omslag
Geen informatie beschikbaar.