280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land 1591 - 1995


Rubriek: 2 Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, 1798-1995
Serie: 154-164 'De Nijmeegsche Kerkbode. Orgaan van de Vereeniging voor Evangelisatie', 1897 - 1917, 11 band
Archief 280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land
Inventarisnummer 154
Beschrijving Jaargang 1 - 2
Periode 1897 - 1898
Voorwaarden voor raadpleging Niet openbaar tot 1/1/2045
Vorm 1 band