960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.2 Civiele rechtspraak
Serie: 95-99 Stukken behorende bij verschillende civiele processen, gevoerd voor de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen; met bijlagen, 1811 - 1813, 5 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 96
Beschrijving Overzicht van de gevelde vonnissen door de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, gedurende de maanden januari / februari / maart 1811, opgesteld op verzoek van de sous-prefect van het departement van de Monden van de Rijn in het arrondissement Nijmegen, d.d. 24 mei 1811. Met missive van genoemde sous-prefect, d.d. 21 mei 1811
Periode 1811
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag