960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.1 Officier van Justitie te Nijmegen
Serie: 1-3 Missives en circulaires, ingekomen bij Mr. W.S.J. Moorrees in diens hoedanigheid van respectievelijk procureur des konings, keizerlijk procureur en hoofdofficier te Nijmegen, 09/05/1809 - 31/12/1811, 3 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 3
Periode 1811 mei 31 - dec 31
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag