1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen 1958 - 1969


Rubriek: 1.2.1.5.1.2.1 Onroerende goederen
Serie: 2397-2399 Stukken betreffende de aankoop van eigendommen, 1960 - 1964, 3 omslag
Archief 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Inventarisnummer 2399
Beschrijving Een gedeelte van de watergang Het Meer, kadastraal bekend als gemeente Nijmegen sectie A nrs. 1d en 284, van de Gemeente Nijmegen ten behoeve van de verbetering van de afwatering; met een kaartje
Periode 1960 - 1964
Vorm 1 omslag