469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen 1330 - 1965


Rubriek: 1.1 Charters
Serie: 1-1255 Charters, 1330 - 1715, 1155 charter; 62 charter getransfigeerd
Archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen
Inventarisnummer 892
Beschrijving Gheryt Verschuppen, Thonys Jan'sz. dye Brouwer en Jan Haghens, van wege Jacob Kerstens, en Wilhelm Gregory Jr. en Ghysbert dye wert Indentryp, vanwege Henrick van Auweryck en Anna Menssen, kinderen van Jut van Olmen, als magescheidslieden, verklaren , dat partijen als erfmagescheid zijn overeengekomen, 't geen breeder in de akte staat, met betrekking tot de nalatenschap van J.v.O. , hun moeder.
Gegeven int jair ons Heren duysent vyffhondert ende twe end daertych op sheylich Cruys avont Inventionis
Periode 1532, 2 mei
Vorm 1 charter