280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land 1591 - 1995


Rubriek: 2 Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, 1798-1995
Serie: 125-128 Notulenboeken van wijkkerkeraden, 1961 - 1979, 4 deel
Archief 280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land
Inventarisnummer 125
Beschrijving Wijk Petruskerk (west), 1961 - 1967
Vorm 1 deel