781 Gemeente Dreumel 1811 - 1983


Rubriek: 1.1.1.3.2 Periode 1925 - 1939
Serie: 265-329 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, onderwerpsgewijs geordend volgens een alfabetisch rubriekenstelsel, 1925 - 1939, 39 omslag; 26 band
Archiefvormer
Geautoriseerde naamGemeente Dreumel
Andere namenCommune de Dreumel (1810-1813)
Schoutambt Dreumel (1818-1825)
Mairie de Dreumel (1810-1813)
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1810-1983
PlaatsDreumel
Dreumel Rooijsestraat
RechtsvormGemeente
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Dorpsbestuur Dreumel
Opvolger(s)Gemeente West Maas en Waal
Geschiedenis van het archiefArchiefbewaarplaatsen

Aanvankelijk was de secretarie gevestigd ten huize van de gemeentesecretaris. Over de feitelijke toestand aldaar is niets bekend. Gezien de vele hiaten in het archief uit de eerste helft der 19e eeuw en de vaak slechte materiële toestand van de bewaard gebleven stukken uit die periode, moeten de bewaarcondities niet optimaal zijn geweest. Toch vermeldt de gemeente in haar verslagen uit het midden van die eeuw dat de toestand van het archief 'goed' is.[1]

In 1865 kwam er een nieuw gemeentehuis tot stand, met een speciale ruimte voor het archief van de secretarie. De provinciale archiefinspecteur bezocht in 1926 het gemeentehuis van Dreumel. In zijn rapport, het eerste in een lange reeks, beschrijft hij dat het archief niet door de overstromingsramp van dat jaar was getroffen omdat de secretarie op de eerste verdieping was gevestigd (de veldwachter woonde op de begane grond). Wel bevond het archief zich in een slechte staat. Het lag gedeeltelijk op zolder en het was onvoldoende geordend.
In 1940-1941 bevond het archief van de gemeente Dreumel zich niet in het gemeentehuis. Vanwege de verbouwing van de secretarie en de verplaatsing van de vergaderingen van het gemeentebestuur naar Café Schraven, was ook het archief hier tijdelijk ondergebracht. Op de begane grond van het gemeentehuis werd een archiefkluis gebouwd. Verder was in het bestek een klein archiefkamertje op de eerste verdieping gepland. [2]

Al snel na de ingebruikneming van het verbouwde gemeentehuis ondervond de secretarie problemen met de verzorging van het archief. De kluis bleek te krap bemeten. In 1947 constateerde de provinciaal archiefinspecteur dat het lopende archief wegens plaatsgebrek in de kluis werd opgeborgen, terwijl men een gedeelte van het oud-archief noodgedwongen in het niet-brandvrije archiefkamertje had geplaatst. Bij een volgend bezoek in 1954 bemerkte hij enige verbetering. Niet-waardevolle stukken waren 'opgeruimd' en de belangrijkste bestanddelen van het lopend archief bleken zich nu in de kluis te bevinden.[3]
In 1956 stelde de archiefinspecteur vast dat de 'opgeruimde' bescheiden op zolder waren gestald, temidden van allerlei brandbare voorwerpen. Hij wees erop dat het noodzakelijk was om de kluis uit te breiden. Tijdens de verbouwing van het gemeentehuis in 1958-1959 werd de kluisruimte inderdaad vergroot en tevens voorzien van stellingen met verstelbare schappen. Het archiefkamertje op de eerste verdieping werd aangepast aan de toenmalige eisen van archiefbewaring. In zijn verslag over 1960 merkte de archiefinspecteur op dat beide ruimtes zeer goed bleken te voldoen. Hij had ook twee kritiekpunten: de zolder was nog steeds niet opgeruimd en men had verzuimd het bouwplan van de kluis en de archiefruimte ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten. Uiteindelijk zou het gemeentebestuur pas in 1964 goedkeuring vragen en verkrijgen. [4]

In 1973 bleek andermaal dat er plaatsgebrek was ontstaan in de kluis en dat er voor de oude archieven gebruik werd gemaakt van de archiefruimte op de eerste verdieping. Deze ruimte werd overigens door de archiefinspecteur als 'vrij veilig' aangemerkt. Maar het Dreumelse gemeentebestuur heeft van Gedeputeerde Staten nooit goedkeuring verkregen van het Gemeenteraadsbesluit uit 1979 om deze ruimte als archiefbewaarplaats aan te wijzen.[5] Het Dreumelse archief werd na de herindeling op 1 januari 1984 nog niet meteen verhuisd; het gemeentehuis van de nieuwe gemeente West Maas en Waal, gesitueerd te Beneden-Leeuwen, was nog in aanbouw en kon pas op 31 januari 1986 officieel worden geopend. Tot november 1985 verbleef het archief in een noodvoorziening op de hulpsecretarie te Dreumel. Nadien werden de archieven van de gemeente West Maas en Waal en haar voorgangers centraal beheerd in het nieuwe gemeentehuis te Beneden-Leeuwen.[6]

1) Archief gemeente Dreumel 1811-1983, inv. nrs. (48) en (50).
2) Archief gemeente Dreumel 1811-1983, inv. nrs. (3759) en (3623).
3) Verslagen Provinciale Archiefinspectie 1947 en 1954.
4) Archief gemeente Dreumel 1811-1983, inv. nr. (3626); Verslagen Provinciale Archiefinspectie 1956, 1960 en 1964.
5) Archief gemeente Dreumel 1811-1983, inv. nr. (3584); Verslag Provinciale Archiefinspectie 1973.
6) Kouwenberg, Inventaris Dreumel 4; Driessen en Sengers, Gemeentehuizen Gelderland, 260; Verslagen Provinciale Archiefinspectie 1983, 1984 en 1985.