1056 Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Nijmegen 1916 - 2005


Rubriek: 3.1 Stukken van algemene aard
Serie: 492-525 Jaarverslagen met daarin tevens begrotingen, financiële jaarverslagen, accountantsrapporten en belangrijke nota's en rapporten., 1972 - 2005, 28 band; 6 katern
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1056 Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Nijmegen 1916 - 2005, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….