Inventaris van Inventaris van de archieven van de Verenigde Nijmeegsche Stoomboot Maatschappijen 'Marbe Gelco' en voorgangers, (1797) 1824 - 1967