232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


Rubriek: 1.2.1.3.2.3.5 Kerspel Ooij en heerlijkheden Ooij en Persingen
Archief 232 Oud Burgeren Gasthuis
Inventarisnummer 273-726
Beschrijving Stukken betreffende de verwerving van 'De Schaartafel' aan de Koudedijk in de heerlijkheid Persingen
Periode 1695 - 1707, met retroacta 1491 - 1597, 1694
Vorm 6 charter; 2 omslag

Bestanddelen
Akte waarbij voor richter en gerichtslieden van de heerlijkheid Persingen Margriet van Blitterswijck, als abdis van 's Gavendaal genaamd 'Nyencloister', aan Fyen van Tuyll verkoopt 'De Scaetafelcamp' van groot 8 morgen en 2 hont, 1491 jul 01 [op Onze Lieve Vrouwenavond Visitationis], 1 charter
Akte waarbij Margaretha van Blitterswijck, als abdis van 's Gavendaal genaamd 'Nyen Cloister', een borgstelling geeft ten behoeve van Fyen van Tuyll voor 'De Schaetafell Camp', 1491 jul 04 [Maandag na Onze Lieve Vrouwendag Visitationis], 1 charter
Akte waarbij voor richter en schepenen van de heerlijkheid Persingen Aleydt Valckenborch, weduwe van Johan Duys, en haar onmondige kinderen Gyesbert, Hanrick en Lambert Duys, en de gezusters Clair, Wilhem en Lambertken Duys aan Lambert Valckenborch verkopen de helft van 'De Schayttayffell’, 1559 mei 23 [op dinsdag na de heilige Drievuldigheidsdag], 1 charter
Akte waarbij voor richter en gerichtslieden in de heerlijkheid Persingen Marcus Noett en zijn vrouw Lambertgenn Valckenborchs verkopen aan Wilhelm Lambertzss en zijn vrouw Troy Thaumans 'De Schaetaeffell’, 1597 sep 05, 1 charter
Akte waarbij voor stadhouder en gerichtslieden der heerlijkheden Ooij en Persingen het gasthuis van Leonardt Smit, als gevolmachtigde van Everhardt en Agida Temmingh en Hendrick Both en zijn vrouw, en van Johan Engelbart Jaxin aankoopt de helft van de ‘Schaertafel’, 1695, 1 charter
Akte waarbij voor ambtman en richter en gerichtslieden van Persingen het gasthuis van Margareta Lamers, weduwe Schreuder, de helft van de Schaartafel aankoopt, 1707, 1 charter
Bijlagen bij inv. nr. 278, 1597, 1 omslag
Bijlagen bij inv. nr. 273, 1694 - 1695, 1705, 1 omslag

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie