679 Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen 1818 - 1994


1.1 Bevolkingsregisters

Bereik en inhoud Tot circa 1920 werden de bevolkingsregisters bijgehouden per wijk. De wijken A, B, C en D betroffen respectievelijk het zuidoostelijke, het zuidwestelijke, het noordoostelijke en het noordwestelijke deel van de stad binnen de muren; de wijken E, F en G betroffen respectievelijk Hees, Neerbosch en Hatert. Binnen de wijken werden de huizen doorlopend genummerd, dus niet per straat. Er waren aan het begin van de negentiende eeuw meerdere huisnummeringen, die in de vroege registers vaak ook samen voorkomen, met name één gebaseerd op de inning der grondbelastingen en één gebaseerd op de inkwartieringslijsten. Rond 1819 werd overgegaan op een verplichte standaard huisnummering, uitgaande van die der belastingen; het zijn deze nummers die in deze inventaris worden vermeld. Vanaf circa 1920 werd een systeem van gezinskaarten gebruikt. Toen circa 1936 het persoonskaartensysteem werd ingevoerd, zijn de gegevens van de gezinskaarten 'met terugwerkende kracht' overgezet op de persoonskaarten. Voor zover bekend zijn de gezinskaarten daarna vernietigd. Vandaar dat er voor Nijmegen geen gezinskaarten zijn en de gegevens op de persoonskaarten teruggaan tot circa 1920.

Bestanddelen
Bevolkingsregister van wijk B, 1820 - 1840, 4 deel
Bevolkingsregister, ingedeeld naar wijk en huisnummer, 1827 - 1850, 27 deel
'Klappers', alfabetische naamindexen op het bevolkingsregister van 1827 - 1850, 1953, 5 deel
Bevolkingsregister, ingedeeld naar wijk en huisnummer, 1840, 4 deel
Bevolkingsregister, 1850 - 1860, 40 deel
'Klappers', alfabetische naamindex op het bevolkingsregister van 1850 - 1860, 1954, 4 deel
Bevolkingsregister, 1860 - 1870, 52 deel
'Klappers', alfabetische naamindexen op het bevolkingsregister van 1860 - 1870, circa 1870, 1955, 5 deel
Bevolkingsregister, 1870 - 1880, 67 deel
'Klappers', alfabetische naamindex op het bevolkingsregister van 1870 - 1880, circa 1880, 6 deel
'Klappers', alfabetische naamindex op het bevolkingsregister van 1870 - 1880, [circa 1955], 5 deel
Bevolkingsregister, 1880 - 1890, 84 deel
'Klappers', alfabetische naamindex op het bevolkingsregister van 1880 - 1890, 1880 - 1890, 2 deel
'Klappers', alfabetische naamindex op het bevolkingsregister van 1880 - 1890, [circa 1890], 9 deel
'Klappers', alfabetische naamindexen op het bevolkingsregister van 1880 - 1890, [circa 1955], 5 deel
Bevolkingsregister, 1890 - 1900, 82 deel
'Klappers', alfabetische naamindexen op het bevolkingsregister van 1890 - 1895, 1890 - 1895, 2 deel
'Klappers', alfabetische naamindexen op het bevolkingsregister van 1890 - 1900, 1895 - 1900, 2 omslag; 9 deel
'Klappers', alfabetische naamindex op het bevolkingsregister van 1890 - 1900, [circa 1955], 9 deel
Alfabetische naamindex op een onbekend register, ca 1900, 1 deel
12