Nieuw Protocol van Bezwaar, 1720-1811

Eigenaar F. Croese (Gemeensman)
Datum document 1/5/1772
Locaties Nijmegen C97 Steenstraat
Kadastraal nummer Nijmegen C 72
Beginjaar 1/5/1772
Eindjaar 1779
Verwijzing In de bron wordt alleen de straatnaam genoemd. Het wijknummer en het kadastraal nummer zijn door de bewerker aan de beschrijving toegevoegd.
Archiefnummer 3
Archiefnaam Stadsgerichten Nijmegen
Inventarisnummer 2079
Folio 238(1)
Bronbeschrijving Nieuw Protocol van Bezwaar, 1720-1811
Afkomstig uit archief 3 Stadsgerichten Nijmegen, inv.nr. 2079 (bevat scans)