Wijkleggers, 1812-1832

Eigenaar Charlotte van Venningen douarière Isendoorn à Blois
Datum document 1817
Locaties Nijmegen C193 Valkhof
Kadastraal nummer Nijmegen C 427
Beginjaar 1817
Eindjaar 1832
Nota Bene In de oorspronkelijke bron worden alleen de straatnaam en het wijknummer genoemd. De kadastrale gegevens zijn later door de bewerker toegevoegd.
Archiefnummer 594
Archiefnaam Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen
Inventarisnummer 13
Afkomstig uit archief 594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen, inv.nr. 13