OAT Nijmegen, 1832

Eigenaar de Wed. Arnoldus Hendrikus Baerken (winkelier)
Datum document 1832
Locaties Nijmegen C47 Steenstraat
Kadastraal nummer Nijmegen C 139
Soort eigendom huis en erf
Nota Bene In de oorspronkelijke bron worden alleen de kadastrale gegevens genoemd. De wijknummers zijn later door de bewerker toegevoegd.
Archiefnummer 594
Archiefnaam Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen
Inventarisnummer 16
Afkomstig uit archief 594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen, inv.nr. 16