OAT Nijmegen, 1832

Eigenaar de Erven Jan Herman Juisterman (rentenier)
Datum document 1832
Locaties Nijmegen C261 Vleeshouwerstraat
Kadastraal nummer Nijmegen C 157
Soort eigendom huis en erf
Nota Bene In de oorspronkelijke bron worden alleen de kadastrale gegevens genoemd. De wijknummers zijn later door de bewerker toegevoegd.
Archiefnummer 594
Archiefnaam Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen
Inventarisnummer 16
Afkomstig uit archief 594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen, inv.nr. 16