OAT Nijmegen, 1832

Eigenaar Jan Carel de Wed. Vieweg (boekhandelaarster)
Datum document1832
LocatiesNijmegen C365 Lange Burgstraat
Kadastraal nummer Nijmegen C 314
Soort eigendom huis, erf en plaisiertuin
Nota Bene In de oorspronkelijke bron worden alleen de kadastrale gegevens genoemd. De wijknummers zijn later door de bewerker toegevoegd.
Archiefnummer 594
Archiefnaam Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen
Inventarisnummer 16
Afkomstig uit archief 594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen, inv.nr. 16