OAT Nijmegen, 1832

Eigenaar Jan Diebers (rentenier)
Datum document 1832
Locaties Nijmegen B651 Molenstraat
Kadastraal nummer Nijmegen C 1067
Soort eigendom huis, schuur, plaisiertuin en erf
Nota Bene In de oorspronkelijke bron worden alleen de kadastrale gegevens genoemd. De wijknummers zijn later door de bewerker toegevoegd.
Archiefnummer 594
Archiefnaam Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen
Inventarisnummer 16
Afkomstig uit archief 594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen, inv.nr. 16