OAT Nijmegen, 1832

Eigenaar Martinus Emmerik (mr timmerman)
Datum document 1832
Locaties Nijmegen B245 Houtstraat
Kadastraal nummer Nijmegen C 1566
Soort eigendom huis en erf
Nota Bene In de oorspronkelijke bron worden alleen de kadastrale gegevens genoemd. De wijknummers zijn later door de bewerker toegevoegd.
Archiefnummer 594
Archiefnaam Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen
Inventarisnummer 16
Afkomstig uit archief 594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen, inv.nr. 16