OAT Nijmegen, 1832

Eigenaar J.W. Pels (burgemeester)
Datum document 1832
Locaties Nijmegen B244 Houtstraat
Kadastraal nummer Nijmegen C 1568
Soort eigendom huis, plaisiertuin en erf
Nota Bene In de oorspronkelijke bron worden alleen de kadastrale gegevens genoemd. De wijknummers zijn later door de bewerker toegevoegd.
Archiefnummer 594
Archiefnaam Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen
Inventarisnummer 16
Afkomstig uit archief 594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen, inv.nr. 16