OAT Nijmegen, 1832

Eigenaar de Wed. Johan George Most (rentenierster)
Datum document 1832
Locaties Nijmegen B136 Agter den Hessenberg
Nijmegen B339 Gouveneursgasch
Kadastraal nummer Nijmegen C 1766
Soort eigendom huis, plaisiertuin, tuinhuis en erf
Nota Bene In de oorspronkelijke bron worden alleen de kadastrale gegevens genoemd. De wijknummers zijn later door de bewerker toegevoegd.
Archiefnummer 594
Archiefnaam Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen
Inventarisnummer 16
Afkomstig uit archief 594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen, inv.nr. 16