OAT Nijmegen, 1832

Eigenaar de Wed. J.G. Most en consorts
Datum document1832
LocatiesNijmegen D524 Cabelgasch
Nijmegen D525 Cabelgasch
Nijmegen D534 Brouwerstraat
Kadastraal nummer Nijmegen C 2090
Soort eigendom huis, erf en stalling
Nota Bene In de oorspronkelijke bron worden alleen de kadastrale gegevens genoemd. De wijknummers zijn later door de bewerker toegevoegd.
Archiefnummer 594
Archiefnaam Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen
Inventarisnummer 16
Afkomstig uit archief 594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen, inv.nr. 16