OAT Nijmegen, 1832

Eigenaar de Wed. Arend van Roggen (winkelierster)
Datum document 1832
Locaties Nijmegen D219 Laage Markt
Kadastraal nummer Nijmegen C 2206
Soort eigendom pakhuis en erf
Nota Bene In de oorspronkelijke bron worden alleen de kadastrale gegevens genoemd. De wijknummers zijn later door de bewerker toegevoegd.
Archiefnummer 594
Archiefnaam Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen
Inventarisnummer 16
Afkomstig uit archief 594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen, inv.nr. 16