OAT Heumen, 1832

Eigenaar Gemeente van Heumen
Datum document1832
Kadastraal nummer Heumen C 152
Soort eigendom Weiland
Verwijzing 26
Bron Gelders Archief, Archief van het Kadaster, Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel Heumen, inv. nr. 115.