OAT Heumen, 1832

Eigenaar de stad Nijmegen (Woonplaats: Nijmegen)
Datum document 1832
Kadastraal nummer Heumen G 208
Soort eigendom Bouwland
Verwijzing 39
Bron Gelders Archief, Archief van het Kadaster, Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel Heumen, inv. nr. 115.