OAT Heumen, 1832

Eigenaar de Stad van Nijmegen (Woonplaats: Nijmegen)
Datum document1832
Kadastraal nummer Heumen G 246
Soort eigendom heide
Verwijzing 106,107,
Bron Gelders Archief, Archief van het Kadaster, Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel Heumen, inv. nr. 115.