2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.14 Cultuur


Bestanddelen
Stukken betreffende oudheidkundige opgravingen, 1919, 2 stuk
Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het poten van bomen, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende oudheidkundige opgravingen, 1 omslag
Stukken betreffende de verhoging van het loon van het schouwburgpersoneel en de tarieven bij de schouwburg, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de aanvaarding van een door J. Prinsen Jhz. aangeboden en door J. van Vucht Tijssen geschilderd portret van de voormalig gemeentearchivaris en -bibliothecaris H.D.J. van Schevichaven, 1918, 2 stuk
Stukken betreffende het geven van toestemming tot het maken van kopieën van in het Gemeentemuseum aanwezige stukken, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende openbare volksconcerten, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende een subsidieverzoek van het Comité tot huldiging van de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van een subsidie aan de RK Vereeniging tot verbetering van den volkszang voor een uitvoering op de verjaardag van de koningin, 1917, 1 omslag
Stukken betreffende het verlenen van een subsidie aan de Nederlandse Volkszangbond, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een conflict met het bestuur van de NV Concertgebouw De Vereeniging over de mate van zeggenschap van de gemeente in de exploitatie van het concertgebouw, 1917, 1 omslag
Stukken betreffende een verzoek van de Haghe Filmfabriek om opnamen te mogen maken onder leiding van de gemeente en met een gemeentelijke bijdrage in de kosten, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de uitvoering van de Archiefwet 1918, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de toezending van het verslag van de Commissie tot verzekering eener goede bewaring van gedenktekenen van Geschiedenis en Kunst te Nijmegen over 1918, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de subsidieëring van de Openbare Leeszaal en Boekerij, 1917 - 1918, 1 omslag
Stukken betreffende het verlenen van een subsidie aan de Werkmansvereniging Kunst en Vriendschap Leven, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de verhoging van de prijzen van concerten in het Valkhof, 1919, 2 stuk
Stukken betreffend de verlening van een machtiging aan de gemeentearchivaris Van Schevichaven om vijf handschriften uit het Oud Archief betreffende de gilden over te dragen aan het Gemeentemuseum, 1917, 2 stuk
Stukken betreffende de oprichtingsvergadering te Arnhem van het Geldersch Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de aanvraag van een subsidie voor ontvangst van leden van de Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1919, 2 stuk