579 Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen 1932 - 2016


1.2.1.14 Cultuur, media en sport


Bestanddelen
Brief van D. Manassen, oud directeur-hoofdredacteur van de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, aan L. Schotting te Amsterdam over het uit zijn functie plaatsen van Manassen tijdens de bezetting, 1950, 1 stuk
Stukken betreffende culturele en sportactiviteiten, waaronder dansavonden en filmvertoningen (in Nijmegen), 1941 - 1948, 1 omslag
Pamflet van een optreden van het Fascio Tooneel, een gezelschap op nationaal-socialistische grondslag, te Nijmegen, [circa 1935], 1 stuk
Verslagen betreffende de lotgevallen van de openbare leeszalen en bibliotheken in Nijmegen in de periode 1941 - 1945, 1945, 1 omslag
Brief van loco-burgemeester Hondius betreffende een conflict tussen werkmeester Kaldenbach en T.H. van IJsselsteyn over de wijze van restauratie van de wandtapijten in het Nijmeegse stadhuis, met aantekeningen, 1944, 1 omslag
Aflevering van het weekblad Vrij Nederland, gewijd aan voetbal in de oorlog, 1979, 1 stuk
Kroniek 'S.P.C.G.' en logboek van 'De Panters', een onderdeel van de Nijmeegse padvinderij, 1939-1945, 1 omslag
Catalogus van boeken en tijdschriften betreffende de Tweede Wereldoorlog, [circa 1960], 1 doos