1287 Gemeente Huissen 1946 - 2000


1.2.6.4.2 Hinderwet- en milieuvergunningen


Bestanddelen
Stukken betreffende de voorbereiding, vaststelling en evaluatie van het Hinderwet Uitvoeringsprogramma (HUP), 1982 - 1988, 1 omslag
Stukken betreffende de inventarisatie van de Hinderwetsplichtige bedrijven in het kader van het Hinderwet Uitvoerings Programma (HUP), 1984, 3 omslag
Stukken betreffende de uitoefening van het toezicht op en inspectie van inrichtingen die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken, 1991 - 1999, 1 omslag
Stukken betreffende de inventarisatie door Haskoning van milieuhinderlijke bedrijven, 1993, 4 omslag
Stukken betreffende het handhavingsproject illegale garagebedrijven, 1994, 1 omslag
Stukken betreffende een inventarisatie van de bedrijfsvoering bij de milieuhinderijke bedrijven binnen de bebouwde kom, 1995 - 1996, 1 omslag
Stukken betreffende het opstellen van lozingsvergunningen door Haskoning, 1995 - 1998, 1 omslag
Meldingen ingevolge het Lozingenbesluit Glastuinbouw, 1995 - 2000, 1 omslag
Rapport betreffende de nulmeting van de Gemeentelijke overheidsmonitor, 2000, 1 deel
Stukken betreffende de verlening van hinderwet- en milieuvergunningen, 1937 - 2007, 205 omslag
Stukken betreffende kennisgevingen en meldingen in het kader van het besluit riool- of poldergemalen milieubeheer. Alfabetisch op adres., 1995 - 1998, 3 omslag
Stukken betreffende meldingen in het kader van het besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer, 1995 - 1997, 1 omslag
Stukken betreffende meldingen in het kader van het besluit gasdrukregel- en meetstations milieubeheer, 1992 - 1996, 1 omslag
Stukken betreffende meldingen in het kader van het besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer, 1998, 1 omslag
Stukken betreffende meldingen in het kader van het besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, 1999, 1 omslag
Stukken betreffende meldingen in het kader van het besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, 1998 - 2000, 1 omslag
Stukken betreffende meldingen in het kader van het besluit woon- of kantoorgebouwen mlieubeheer, 1998 - 2000, 1 omslag